Продължава да е тежко положението в Северозападна България. Река Огоста излезе от коритото си. Една от критичните точки в региона е село Бързина. Водата в реката се покачва застрашително, хората се евакуират.

Бедствено положение обявиха в община Хайредин. Причина е язовир "Рогозен", който се пълни с 10 сантиметра на час. Водата се изпомпва от водоема и стената на преливника се насипва със скални материали, за се реши проблемът със силната струя, с която водата излиза в дерето.

Изпомпването се налага заради проблем в стената на преливника. Укрепват го със скална маса и изпомпват водата в дерето, за да не залее населените места, които се намират в ниското.

До критичната точка на река Скът остава около 1 метър. Хората със страх следят водата, която се събира в района на помпената станция и високото ниво на река Огоста, която може да подпре Скът и това да качи равнището.

Проблеми създават продължаващото снеготопене и дъждът, който вали от сутринта.