Подадено е злоумишлено обаждане за сградата на НДК.

Стандартните действия по проверка на място вървят към приключване.

На този етап няма открито нищо съмнително. Евакуират Народния дворец на културата, за да се направят проверки, информира БНТ.