Комисията за защита от дискриминация ще заседава днес след образуваната преписка от прокуратурата за нечестен прием в десетки училища в страната. 

Върховната административна прокуратура оспорва предимството за децата, чийто родители са на постоянен трудов договор в сферата на образованието и държавната администрация. Според тях това предимство дискриминира останалите кандидати.

Критерият е въведен с решение на педагогическите съвети в 143 училища у нас.