Приеха на първо четене Законопроект за електронните съобщителни мрежи и физическата инфраструктура. 99 депутати гласуваха "за", нито един "против", а 56 се въздържаха.

Така, дори и при ремонт, в сградите ше се полага инфраструктура за прокарване на високоскоростни мрежи. Предвижда се да отпадне изискването на ПУП, ако изграждането на мрежите попада във вече изградени електропроводи, газопроводи, съществуващ път.

Министерството на транспорта ще бъде център за т.нар. "Единна информационна точка". Тя ще съдържа актуална база данни, която да улесни координацията по изграждането на физическата инфраструктура.