Пощенска картичка с лика на Васил Левски потегли от родния му град Карлово. Тя е специално юбилейно издание на Български пощи и е постевена на 180-годишнината от рождението на Левски. Церемонията по нейното валидиране се състоя в зала "Васил Караиванов", първият печат върху нея бе поставен от кмета на общината д-р Емил Кабаиванов, заместник-министъра на транспорта и съобщенията Ангел Попов и инж. Атанас Печев, директор на Регионално управление Български пощи на Южен Централен регион.

Пощенската картичка е отпечатана в колекционерски тираж от 617 екземпляра. На нея е изобразен графичен варинат на картината на проф. Пламен Вълчев "Все за тебе мисля, мамо". По случай валидирането на пощенската картичка в зала "Васил Караиванов" бе създадена временна пощенска станция. Десетки граждани, които присъстваха на церемонията си купиха от нея.