Като един „истински посланик на българския народ", определи президентът Румен Радев световноизвестния израелски писател, историк и политик проф. Михаел Бар-Зоар, на когото днес връчи орден Стара планина – първа степен. Българската държава има много посланици по света, но българският народ има малцина истински посланици и това са личности като вас, каза още президентът.

Отличието се дава за изключителните заслуги на проф. Бар-Зоар за развитието на двустранните отношения между България и Израел, и за популяризирането на спасяването на българските евреи по време на Втората световна война.

Тази висока награда е израз на нашето признание за всички усилия и действия на проф. Бар-Зоар за това светът да научи истината за спасяването на българските евреи в един от най-мрачните периоди от създаването на европейската цивилизация, каза президентът Радев на церемонията в Гербовата зала на "Дондуков" 2. За нас този период е част от духовното наследство на нацията и един най-светъл момент на национална гордост, защото в онези години на смъртна опасност и мракобесие, цял един народ се изправи в защита на своите съграждани, обединен от добродетели и ценности, завещани ни още от нашите възрожденци, каза президентът Радев. Той благодари на проф. Бар-Зоар за неговите усилия това да стане достояние на световната общественост.

Вашият глас наистина е ценен, а вашата дейност е полезна за развитие и задълбочаване на нашите връзки с Израел, за изграждането на образа на България в световното публично пространство, каза президентът Радев.