Депутатите приеха единодушно законопроект на първо четене. Народните представители от различните партии се обединиха в името на хората с увреждания. Те дадоха 141 гласа "за" промените, с които ще отпадне административната тежест за инвалидите.

Намаляват се изискуемите от заявителите документи и се въвежда на задължение за административните органи служебно да събират информация от други институции. Също така се предвижда обединяване на част от декларациите в една - изискваните до три декларации, с които се доказват определени обстоятелства, могат да бъдат обединени в една, както и служебно събиране на необходимата информация от Национална база данни „Население", Търговския регистър и Националната агенция по приходите.