Комисията по отбрана отхвърли президентското вето на закона за отбраната и въоръжените сили. Само депутатите от БСП заеха позицията на Румен Радев, че в него има дискриманиция и е на ръба на Конституцията с представянето на висшите военни, удостоени с нови звания, обяви "Канал 3".

12 народни представители от ГЕРБ, Патриоти, ДПС и Воля прегласуваха закона, както си го приеха на второ четене в пленарната зала преди да бъде върнат за ново обсъждане. 7 социалисти се солидаризираха с държавния глава и изтъкнаха неговите аргументи.

От ГЕРБ пък дори укориха юристите на президента, че са сгафили, защото в указа Радев обявил, че връща целия закон, а в мотивите - че оспорва само два параграфа.

Мотивите за връщането не са особено основателни, може би не са достатъчно правно регламентирани. Искрено се надявам и да не са политически мотивирани, каза Константин Попов, председател на комисията.

Изискванията за постоянен секретар не са завишени, както се посочва в мотивите на президента, защото за главен секретар на Министерски съвет са с една степен по-високи. Разпоредбата е гаранция за наличието на по-висок професионализъм, необходим за утвърждаване на правомощията, не може да се тълкува като ограничение, продължи той.

Изразените в мотивите опасения, че се създава нова фаза в процедурата за удостояване с висши офицерски звания са неоснователни, тъй като офицерите се представят едва след приключването на процедурата и издаването на указ, зояви Попов.

От представянето на офицерите в комисията не произтича писмен акт на парламента, водещ до промяна на статуса или състоянието на висшия военен състав. Твърдението, че разпоредбата е неясна и не допринася за утвърждаването на правовата държава е доста прекалено, но не и особено състоятелно", заяви той. „Не само представянето, а и изслушването на висшия команден състав е законодателно въведена практика в други държави под различна форма", завърши председателят на комисията.