С пълно мнозинство от 11 гласа "за" Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет избра Борислав Сарафов за директор на Националната следствена служба (НСлС).

Сарафов, който в момента е заместник-главен прокурор, бе единственият кандидат за поста, овакантен, след като предишният директор - Евгени Диков, беше избран за член на ВСС.

Кандидатурата на Сарафов бе предложена от Диков, самия Сотир Цацаров и членовете на Прокурорската колегия Пламена Цветанова, Пламен Найденов и Даниела Машева. За избора му бяха нужни не по-малко от 8 гласа.

Борислав Сарафов има над 22 години общ юридически стаж, от който 21 години в органите на съдебната власт като следовател и прокурор. В периода ноември 1994 – януари 1996 година е инспектор в Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" към Министерството на правосъдието, след което до 18 февруари 2001 година е следовател в Окръжен следствен отдел – София.

От 19 февруари до 31 март 2001 година е заместник районен прокурор в Районна прокуратура – Сливница. Бил е прокурор в Окръжна прокуратура – София от 1 юни 2001 до 5 ноември 2016 година, като в периода 6 ноември 2006 - 1 март 2007 година е командирован във Върховната административна прокуратура, след което до 17 декември 2009 година е командирован във Върховната касационна прокуратура.

От 17 декември 2009 г. до 22 декември 2010 година е заместник административен ръководител, заместник апелативен прокурор на Апелативна прокуратура – София, командирован във ВКП.

От 30 юни 2011 г. до 17 януари 2013 година е административен ръководител на Апелативна специализирана прокуратура.

От 18 януари 2013 година до избирането си за директор на НСлС Борислав Сарафов е заместник на главния прокурор при Върховна касационна прокуратура.