ЕНЕРГО-ПРО въвежда нова денонощна телефонна линия за въпроси и сигнали - 0700 800 61. На него клиентите на ЕНЕРГО-ПРО Продажби могат да получат информация за дадена сметка, за реда и начините за заплащане на електрическата енергия, за нови промоции и кампании и пр.

Досегашният номер 0700 161 61 се запазва, но за клиентите на Електроразпределение Север. На него те могат да подават сигнали за аварии, да проверят сметка или да получат информация за присъединяване към мрежата и да отправят запитване как да излязат на свободния пазар.