Електроразпределителното дружество ЕНЕРГО-ПРО, което доставя ток в Североизточна България, извършва планова рехабилитация на подстанция Русе – Център, в която ще бъде обновена елегазова комплектна разпределителна уредба 110 кV.

Проектът е на стойност 200 000 лв. и ще повиши сигурността на електрозахранването на близо 15 000 клиенти.

По-рано тази есен ЕНЕРГО-ПРО Мрежи извърши ремонти за над 53 000 лв. в подстанция Тетово, област Русе. До края на годината предстои да бъдат вложени още 80 000 лв. в подмяната на прекъсвачи и монтаж на цифрови релейни защити във възлова станция Сеново.

ЕНЕРГО-ПРО Мрежи вложи над 330 00 лв. в обновяване на подстанции и възлови станции в Русенска област като част от инвестиционната програма на дружеството за 2017 г.