Хората, които работят като застрахователни агенти, ще трябва да плащат ежегодна такса на Комисията за финансов надзор в размер на 50 лв. Това гласят промени в Закона за КФН, които са пуснати от МФ за обществено обсъждане. Фирмите, които са застрахователни агенти, ще плащат годишна такса от 500 лв., ако имат приходи под 1 млн. лв., и 1000 лв., ако приходите им са над 1 млн. Целта на промените е бюджетът на комисията да бъде финансиран със собствени приходи само от такси, които се събират при осъществяване на правомощията й. Така ще се реши въпросът с хроничния недостиг на пари в бюджета на КФН, пише в мотивите. Този подход на финансиране е възприет в редица държави от ЕС като Белгия, Финландия, Естония, Франция, Гърция, Латвия, Люксембург, Полша и Португалия. Въвеждането на този модел у нас се препоръчва и от МВФ и Световна банка (FSAP).
С промените в закона се въвеждат нови годишни такси за осъществяване на надзорните функции на КФН, както и нови такси за разглеждане на документи. Най-големи годишни такси ще плащат пенсионните дружества - 100 хил. лв. за самото дружество плюс 50 хил. лв. за всеки управляван от него фонд и променлива пропорционална част от постъпленията от осигурителни вноски за предходната година. Като общата стойност на таксата не може да надхвърля 10% от приходите на пенсионното дружество от такси и не може да бъде по-голяма от 1,9 млн. лв. Годишната такса за застраховател става 20 хил. лв., а за застрахователен брокер - 5000 лв. За търгуваните на борсата дружества годишната такса за надзор от КФН ще бъде 600 лв.
Заплатата на членовете на КФН не може да е по-ниска от средното възнаграждение на шефовете на инвестиционни посредници, управляващи дружества, застрахователи и пенсионни фондове, гласят промените. Този подход за определяне на заплатите е възприет за шефовете на БНБ. Сега председателят на КФН има заплата в размер на 90% от тази на председателя на парламента. Всяка година до 30 април служителите на КФН ще трябва да декларират пред председателя й своето имотно състояние, както и получените от предходната година доходи от договори за допълнителен труд, както и кой ги е изплатил, предвиждат още промените.