От началото 2018 г. фирмите ще подават в НАП корпоративните си декларации само онлайн. Става въпрос за формуляри, задължението за подаване на които възниква след 31 декември 2017 г., а не да декларации, които е трябвало да бъдат подадени по-рано, но срокът е изпуснат. Това стана ясно на семинар на НАП за промените в данъчните закони, които влизат в сила от следващата година. Наред с това отпада отстъпката от 5% от дължимия за довнасяне корпоративен данък при подаване на декларацията онлайн.

Фирмите, които не са осъществявали дейност през 2017 г., вече няма да подават годишна данъчна декларация и годишен отчет за дейността, каза Цветана Янкова, началник отдел "Данъчна методология" в НАП. Тези фирми обаче ще трябва да подадат в Агенцията по вписванията декларация, че не са осъществявали дейност в срок до 31 март 2018 г. Тази декларация ще се публикува в Търговския регистър, но няма да се плаща такса от фирмите. Все още не е ясно дали ще има образец за тази декларация, или тя ще трябва да бъде в свободен текст. Ако една фирма няма друга дейност, освен да плаща банкови такси за налична сметка, ще се приема, че тя реално не осъществява дейност. Ако обаче по сметката има пари и фирмата получава лихви по принцип това са приходи и трябва да се подаде годишна данъчна декларация. За малки суми от лихви в рамките на стотинки обаче от НАП няма да правят проблеми и да налагат глоби, ако фирмата подаде декларация, че не осъществява дейност, стана ясно на семинара. Ако обаче през 2017 г. фирмата е трябвало да направи счетоводно преобразуване, ще трябва да подаде годишна данъчна декларация, дори реално да не осъществява дейност.

В сила вече са и нови промени в ДОПК, свързани с автоматичен обмен на информация между данъчните администрации в ЕС, както и между страните, които участват в многостранно споразумение, разработено от ОИСР. Целта е да се прекрати практиката за агресивно данъчно облагане на мултинационални компании като Google, Amazon и Starbucks. Според новите правила, компаниите майки трябва да подадат в данъчните администрации, където са регистрирани, отчети по държави за осъществяваната дейност във всички останали страни по света. След това данъчните изпращат тези отчети до съответните администрации на другите държави. Това се отнася за групи с годишни приходи над 750 млн. евро, а ако компанията майка е от България - приходи над 100 млн. лв. Българските предприятия, които са дъщерни на компаниите майки, ще трябва само да подадат уведомление, кое предприятие ще подаде отчета по държави. Като първото уведомление за 2016 г. трябва да се подаде по интернет още до края на настоящата 2017 г. Ако обаче предприятието майка, не е задължено да подава отчет по държави, този документ ще трябва да се подаде от дъщерното дружество в България. Такива отчети трябва да подадат фирми, които са дъщерни на компании от САЩ, защото Щатите не са се присъединили към многостранното споразумение на ОИСР.