Бензиностанциите не винаги издават касова бележка на клиентите, а понякога "обединяват" платеното от няколко души в документ само на един клиент, на когото издават фактура. За да пресече тази практика Министерството на финансите, ръководено от Владислав Горанов, предлага промени в наредбата за отчитане на продажбите с фискални устройства. Срокът за обществено обсъждане на проекта е до 21 януари.

В хода на контролната дейност на органите на НАП са установени случаи на зареждане на течни горива на един клиент, без да се издава фискален бон. На следващия клиент се издава фискален бон, като се включва и продажбата на предходния клиент, информира министерството. Друга практика е да зареждат различни клиенти, без да се издаде документ за продажба (фискален бон) на всеки клиент, а после се издава документ, който обединява продажбите. Така клиент може да получи фактура за артикули, които не е платил и да обяви пред проверяващите по-големи количества налични течни горива с недоказан произход и без платен акциз.

Затова ведомството предлага в наредбата да се запише изрично, че фискален бон се издава за всяка продажба/зареждане на течни горива на всеки клиент и че не се допуска обединяване на повече от две продажби/зареждания на горива, направени от един клиент в един фискален бон."

Измененията, които министерството предлага, ще премахнат предпоставките за некоректно данъчно поведение от определени задължени лица. Ще се попречи и да се ограничават правата на потребителите в бензиностанциите, се казва в мотивите.