Съвместна операция на НАП и правоохранителните органи се проведе в стоков базар Илиянци. Подготвената в последния месец акция имаше за цел да установи стоковите наличности и произхода на стоките, както и дали се спазват счетоводното и данъчно законодателство, включително отчитането на оборотите и дали търговците дават касови бележки.

В операцията участваха инспектори на Националната агенция за приходите и МВР под ръководството на Междуведомствения координационен център за противодействие на контрабандата и контрол на движението на рискови стоки и товари при ГДБОП. Инспекторите на НАП извършваха и проверки за това дали работодателите спазват осигурителните изисквания и дали работниците имат трудови договори.