"Интерлийз" с амбицията да стане лидер на пазара у нас

Да се опрости процедурата при сделките за лизинг. Дигитализация, по-малко изисквани документи и по-къс срок за одобрение планира новият мениджмънт на лизинговото дружество "Интерлийз", което стана част от белгийската KBC Group при сделката за придобиване на ОББ.

Компанията има амбицията да възвърне лидерската си позиция на пазара у нас, която е имала в периода 1995-2011 г. Тогава пазарният й дял е бил между 20 и 30%, но заради гръцката криза, засегнала предишните й собственици, е паднал до 10 на сто. "Целта ни е да го утроим", каза главният изпълнителен директор Рудолф Кипта. Той е от 6 месеца начело на лизинговото дружество и прилага най-добрите практики от Чехия, откъдето идва. "КBС груп е абсолютен лидер в този сегмент в Белгия, Словакия и Чехия", заяви Петър Андронов, кънтри мениджър на KBC Group за България и главен изпълнителен директор на ОББ.

Като част от КВС Group, лизинговото дружество сменя името си на ОББ Интерлийз, както и логото си.

От думите на Кипта стана ясно, че стратегията на компанията предвижда да се смени начинът на продажба на продукти - той няма да е пасивен, а ще се търсят контакти с клиентите, които да споделят своите инвестиционни планове. Потенциал има в кръстосаните продажби с банката, каза Кипта. "Целта ни е 20% от бизнеса на ОББ Интерлийз да бъде резултат от кръстосани продажби с дружествата на KBC Груп в България", допълни той. По думите му, предимството на лизинговите продукти пред банковите е, че не се изисква друго обезпечение, освен актива, който се купува.

Лизингът на автомобили е 44% от общия пазар у нас. Следват товарните автомобили /31%/, оборудването /23%/. "Интерлийз" присъства и на пазари за употребявани камиони, но следи продължителността на живота на закупувания актив, както и финансовото здраве на инвеститора. Продукт с голям потенциал е оперативният лизинг. При него, за разлика от финансовия, потребителят няма задължението да закупи изплащания актив в края на периода. У нас делът му е около 5%, но реалната цифра е между 5 и 10%. В ЕС този дял е около 25%, каза Кипта. Той очаква този продукт да се развива у нас, подобно на тенденциите в другите европейски страни.

От компанията си поставят срок до 2020 г., за да осъществят всички реформи и да върнат лидерската си позиция на българския пазар.

"Заложено е и малко намаление на лихвите поне през първата година", каза Петър Андронов. Причината за това е, че ОББ Интрелийз разчита на по-евтино финансиране като част от KBC Group, която е с кредитен рейтинг А. По-късно обаче лихвите ще следват тенденцията, като в Чехия вече е започнало бавното им покачване.