От началото на октомври ще стартира търговията с държавни ценни книжа (ДЦК) и на Българска фондова борса. Днес Комисията за финансов надзор (КФН) ободри правилата на БФБ за регистрация и търговия на ДЦК. До 30 септември трябва да се изгради функционираща връзка между борсата и БНБ, за да заработи регулиран вторичен пазар за държавен вътрешен дълг в рамките на пазарите, организирани от БФБ.
"Убедени сме, че с добавянето на ДЦК ще обогатим палитрата от финансови инструменти, които се търгуват на борсата и ще я направим още по-атрактивна за инвеститорите. Този приоритет си поставихме в Стратегията за развитие на капиталовия пазар и работим активно това да стане факт съвсем скоро", каза Васил Големански, изпълнителен директор на БФБ.