Ръководителите на речните администрации на 7 дунавски държави инспектираха строителството на новия кораб за маркиране на плавателния път на р. Дунав. Специализираният плавателен съд се изгражда в елитната варненска корабостроителница МТГ „Делфин" по проекта FAIRway Danube, финансиран по Механизма за свързване на Европа. Очаква се новият маркиращ кораб да бъде готов и доставен на ИА „Проучване и поддържане на река Дунав" (ИАППД) в гр. Русе до края на август.
Инспекцията на кораба беше част от програмата на срещата на Борда на директорите по проекта Danube STREAM, на която ИАППД беше домакин в гр. Варна. На нея шефовете на речните администрации на Австрия, България, Словакия, Унгария, Хърватия, Румъния и Сърбия обсъдиха хармонизирането на услугите по Дунав и изпълнението на международните проекти за подобряване на плавателния път по реката.