България ще рекултивира бившите си уранови мини с подкрепата на Международна агенция за атомна енергия (МААЕ). Това стана ясно след среща на зам.-министъра на икономиката Лъчезар Борисов с експерти от агенцията. На нея бе обсъден вече одобрения от МААЕ проект BUL9025, който предвижда предоставяне на експертна и финансова подкрепа от страна на МАЕЕ при разработване на Национална стратегия за рекултивация на бившите уранодобивни обекти в България.

На срещата присъстваха и представители на МОСВ, Агенция за ядрено регулиране (АЯР), Националния център по радиобиология и радиационна защита (НЦРРЗ), „Екоинженеринг-РМ" и др.

Освен изготвяне на стратегия, проектът предвижда и закупуване на необходимата измервателна техника и специализирано оборудване за деактивация на замърсените с уран води. Срокът за реализация на проекта BUL9025 е 2 г. В този период ще бъдат извършени анализ и оценка на състоянието на бившите уранови обекти у нас, които сега се стопанисват от "Екоинженеринг-РМ" ЕООД.

В проекта е заложено и посещение на бившите уранови мини от международни експерти на МААЕ, които да се запознаят на място с информация за състава на урановите руди, близостта им с подземни и надземни води и пр.

Специалистите ще подпомогнат и обявяването на процедура от страна на МАЕЕ за закупуване на специализираното оборудване, което ще бъде изцяло за сметка на агенцията.