Взети всички мерки за гарантиране спокойствието на туристите на морето. В това увери по време на дискусията на в. "Стандарт" главен инспектор Илиян Илиев. Той обясни още, че дори е направено обучение на персонала от хотелите за задържане на лица и справяне с терористични опасности.

Иринка Димитрова от "Басейнова дирекция Черноморски район" съобщи, че са взети всички мерки, за да се гарантира чистотата на водата в курортите.