И двата големи синдиката във Вазовски машиностроителни заводи" ЕАД застават зад идеята на правителството да се премахнат посредниците във военно-промишления комплекс. Ето какво са написали в Plovdiv-Online председателите на "Подкрепа" и КНСБ в завода:

Синдикалните организации към „Вазовски машиностроителни заводи" ЕАД подкрепят идеята на Правителството на Република България за редуциране или напълно отстраняване на посредниците при извършване на търговски сделки между държавните фирми и други търговски организации.

Това би довело до повишаване нивото на печалба в дружеството, която в последствие да се реинвестира с цел постигане на по-добри, здравословни и безопасни условия на труд, усвояване на нови продукти с по-висока добавена стойност, по-силна социална политика и отговорност към целия персонал на дружеството.

За първи път от много години Държавата показва ангажираност към Военно-промишления комплекс на България, целящ оздравяване и модернизиране, и не на последно място - едно по-достойно възнаграждение за положения високоинтелектуален труд.