Изложбата "Археологическото наследство на Азербайджан, която е една от проявита, с които в България се отбелязва 100-годишнината от създаването на Азербайджанската демократическа република, продължава да привлича посетители в Националния археологически музей при БАН.

Интересът към експонатите е голям, тъй като те представят най-нови открития на археологическите разкопки в Азербайджан, направени от 1991 г. насам.

През последните години с държавна подкрепа и в партньорство с много чуждестранни научноизследователски центрове в Азербайджан са проучени интересни археологически обекти, датиращи от различни периоди.

Разположеният в централната част на Южен Кавказ Азербайджан е регион, в който се появяват ранните цивилизации и археологическите култури на човечеството.

Експонатите в изложбата са не само богатството на Азербайджан, но и наследството на цялото човечество.