Наградата за икономически науки на Шведската банка по името на Алфред Нобел се присъжда на американския икономист Ричард Талър за приноса му в развитието на бихейвиористичната икономика, съобщиха от Шведската академия на науките.

„Приносът на Ричард Талър построи мост между икономическите и психологическите анализи на индивидуалното взимане на решения. Неговите емпирични открития и теоретични прозрения спомогнаха за създаването на новото и бързо разширяващо се поле на бихейвиористичната икономика, която има дълбоко влияние върху много области на икономическите изследвания и политики", се казва в текста на Академията.

Бихейвиористичната икономика използва когнитивни и емоционални фактори в разбирането на икономическите решения, както на отделните индивиди, така и на институциите с икономически функции Шведската академия посочва, че с трудовете си Талър обединява психологически реалистични предположения в анализи на икономическото взимане на решения.

„Изследвайки последствията от ограничената рационалност, социалните предпочитания и липсата на самоконтрол, той показва как тези човешки качества систематично се отразяват върху индивидуалните решения, както и върху последствията за пазара", се казва още в съобщението.