Осем нови проекта за научни центрове ще бъдат финансирани с пари от Европа. Това са така наречените центрове по компетентност, чиито продукти не само трябва да получат патенти, а и да бъдат внедрени в практиката.

Няколко факултета на Софийския университет и три института на БАН ще се опитат да проследят замърсяванията в отпадните води и в твърдите отпадъци. Всички данни за това ще бъдат качени на електронни карти в облак, който ще бъде достъпен за всеки. Друга задача на центъра, чиято стойност е над 23 милиона евро, е да извлича ценни материали от твърдите промишлени отпадъци и отпадните води. Учените от Софийския университет обещаха, че благодарение на това ще бъде извличано и гориво от малките пречиствателни станции, които имат съвсем минимално количество утайка, както и ще се правди биогаз от слама.

Факултетите по биология и химия на Софийския университет, заедно с Института по органична химия на БАН, пък са поели ангажимента да извличат полезни вещества от билки. Това ще намери приложение в медицината, козметиката и хранителните добавки. "Надяваме се на интерес от български фирми, както и от чужди компании, включително холандската "Юниливър". В нея в последните години заминаха да работят много българи, завършили у нас, и с тях участваме в редица други проекти, заяви акад. Петър Кралчевски, декан на Факултета по химия и фармация.