Проектът „Човешкият мозък" (The Human Brain Project, HBP) е една от двете водещи инициативи на Future and Еmerging Тechnologies (FET), избрани от Европейската комисия. Целта е да се подобрят знанията за човешкия мозък и неговата сложност и репродуцирането на неговата цифрова еквивалентност на изчислителни платформи. Проектът обединява невролози, лекари, компютърни специалисти, физици, математици от международно признати научни институции в 23 страни. Миналата седмица в БАН се проведе събитие за млади учени, в което те имаха възможност за обмен на информация и знания с връстници, както и с известни експерти, работещи в проекта HBP. Председателят на борда на HBP проф. Катрин Амунтс, представи прецизен тримерен анатомичен атлас на мозъка, съставен от над 7400 части.

-Проф. Амунтс, какво точно представлява проекта „Човешкият мозък"?
-Проетът „Човешкият мозък" е водещ проект на Европейската комисия. Той обхваща период от 10 години и е на стойност 1 милиард евро. Това е доста дълъг период за изследвания. Това обаче е и голямо предимство – знаем, че в продължение на десет години можем да развиваме проучванията си, имаме и финансова подкрепа. Става въпрос за обединение на много учени.

-Възможно ли е, според вас, да се „разбере" човешкия мозък? Не е ли той една от най-сложните системи в природата?
-Да, така е, една от най-сложните системи е. Като учен съм убедена, че можем да разгадаем човешкия мозък, но това е много сложен процес.

-Какви ще са ползите от триизмерния анатомичен атлас на мозъка, който показахте, както и на целия проект?
- Мозъкът е така организиран, че всяка част от него отговаря за различна функция. Много е важно къде се намирате в мозъка на човек. Ето защо атласът, който разработваме, помага, предоставяйки информация, така че да знаете в коя част на мозъка сте. Проектът може да има няколко ползи. Той може да промени начина, по който правим наука. Може да помогне за създаването на ново поколение от млади учени, които излизат извън границите на техните дисциплини. Ползата от този проект също така ще е по-добре да разбираме човешкия мозък. Резултатите от изследването на мозъка директно и индиректно все повече и повече ще повлиява нашия живот.
 

- Какви са постиженията на проекта дотук?
- Има няколко важни постижения. Първо, има много наистина важни проучвания, които бяха публикувани. По-важно за бъдещето обаче е че има база данни, т.нар. платформи, които да са на разположение и на други учени. Много е важно е събирането на много учени от различни области и държави, така че да работят заедно за една и съща цел – разбирането на човешкия мозък.

- Как виждате света след 20 години – дигитален свят, пълен с машини, но и много самотен вероятно?
- Когато наблюдавам динамиката в развитието на дигитализацията, си мисля, че със сигурност това ще промени живота ни. Ще имаме все повече машини, които ще разрешават все повече проблеми. Големият въпрос не е дигитализацията, а като общество да сме наясно, че тя ни променя. Тук се появяват и въпросите колко далеч човечеството ще позволи да стигне тази промяна, как ще бъде защитен личния ни живот и т.н.