Близо 107, 4 млн. лв. от данъчни и осигурителни вноски отчита НАП Кърджали през 2016 г. Ръстът в сравнение с предходната 2015 г. е 116, 2%, съобщи шефът на офиса на приходната агенция Елван Гюркаш. 67 души дължат 3 милиона данъци на НАП Кърджали. От тях 18 са длъжниците по корпоративен данък с над 10 000 лв., а сумата която дължат към 31 декември м. г. е 785 хил. лв. Броят на длъжниците по ДДС също с над 10 000 лв. е 49, а общата сума е 2, 2 млн. лв.текущ дълг. Отчетът сочи, че 76 355 са юридическите и физически лица, които имат просрочени задължения за данъци и осигуровки, както и задължения към външни взискатели като МВР, съд, митница.

Служители на офисът на НАП Кърджали през миналата годишна са изготвили 31 отговора на запитвания на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество, а от началото на тази година до момента са изготвени 6 отговора. До момента в офиса на приходната агенция в Кърджали са получени и 19 молби за взаимопомощ от страни – членки на ЕС. „Става въпрос за събиране на просрочия на български граждани, формирали задължения по законодателството на съответната страна, където развиват дейност. Белгия е страната, от която са получени повечето молби", обясни Елван Гюркаш и уточни, че по всичките случаи са предприети действия за събиране на задълженията.