Със съдействието на полицейското управление напредва работата на общинската комисия, назначена със заповед на кмета д-р Емил Караиванов, по установяване на незаконното застрояване в квартал „Лозница" и извън чертите на градската регулация, обяви сайтът на градската управа. За седмицата са съставени нови 16 констативни акта, в които са описани 14 жилищни постройки, 7 стопански постройки и 4 навеса. Същите са връчени с предписани мерки за доброволно премахване. След изтичане срока по законовата процедура ще последва издаване заповед на кмета на общината за премахването и на тези постройки.

Освен това през изминалата седмица е определен общинският терен, на който да бъде разкрита приемна на РУ на МВР - Асеновград в квартал „Лозница". Мястото е избрано съвместно от д-р Емил Караиванов, старши комисар Атанас Илков – директор от Областна дирекция на МВР - Пловдив, както  и комисар Любомир Рашков – дирекция „Охранителна полиция".