Регионалната здравна испекция в Пловдив забрани водата в първомайското село Брягово да се ползва за пиене и готвене. Причините за това са, че в нея има завишено наличие на уран.

 За предприемането на тези задължителни мерки е уведомен кметът на село Брягово, посочиха от Регионалната здравна инспекция. Резултатите от взетите проби са потвърдени от Националния център по радиобиология и радиационна защита.

Все още водата в другите три села – Пъдарско, Драгойново и Караджалово, в която също бе открито наднормено съдържание на уран, не може да се използва за пиене и готвене.