Пълна забрана да се пуши в гори и ниви по време на пожароопасния сезон наложи кметът на Сатовча Арбен Мименов.

Заповедта му забранява пастири, ловци и туристи да хвърлят пиратки в горите и пасищата. Целта е да се ограничат пожарите, възникнали поради небрежност от населението. Въведена е още пълна забрана за паленето на стърнища и сухи треви по слоговете, крайпътните ивици, вилни места в горите, в земи от горски фонд и другите земеделски земи.

Със заповедта се слага край на изгарянето на растителни отпадъци в земеделските земи, в близост до житни култури и гората. Кметовете на населени места трябва да организират стриктно наблюдението и охраната на селските имоти.

Паленето на огън в дворовете на хората трябва да става само на обезопасени места, в неветровито време и под наблюдение до пълното угасване на огъня, като до него не се допускат деца.