Регионалната здравна инспекция – Пазарджик извърши изследване за качеството на питейната вода в област Пазарджик, съобщиха за Радио „Фокус" – Пазарджик от РЗИ. Пробите са взети в периода от 1 до 15 юни 2017 година от 29 населени места в региона. От тях не отговарят на Наредба №9 от 16 март 2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 4 проби, по микробиологични показатели. Те са от родопските села Крушата, Побит камък, Света Петка и Чолаково. Показателите, които не отговарят на изискванията, са колиформи и ешерихия коли.

По химичен показател нитрати водата в селата Смилец и Блатница, община Стрелча, не отговаря на изискванията в Наредба №9. По показател сулфати, над нормата е водата в село Добровница, община Пазарджик. Изследвани са и проби вода по микробиологични показатели от минерални водоизточници – общо 9 източника. От тях няма такива, които да не отговарят на изискванията на Наредба №14 на Министерство на здравеопазването за курортните ресурси, курортните местности и курортите. Предприети са мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения във водоснабдяването, а именно – едно предписание за хигиенни мероприятия.