Кметството в петричкото село Яворница ще бъде продадено на публичен търг с явно наддаване. Това реши общинският съвет в Петрич на последната си редовна сесия.

Урегулираният поземлен имот е частна общинска собственост и в него в момента са кабинетите на кмета Стефан Вангелов, на двамата семейни лекари, както и офисите на „Български пощи". Още преди 1989 г. сградата е отредена за поща, здравна служба и кметство. Застроената площ на двуетажната постройка е 154 квадратни метра, а общата площ на имота е 1300 квадратни метра.

Местният парламент прие пазарната оценка на лицензиран оценител в размер на 49 400 лв. Цената на сградата е 45 560 лв., а на земята – 3840 лв. Съветниците определиха първоначална тръжна цена от 50 000 лева и депозит от 10% от нея, избрана бе и комисия, която да проведе търга.