Столичният общински съвет прие "Стратегия за развитие на инженерната инфраструктура на територията на Столична община, която се оценява на 2 млрд. лева. 

Идеята е изграждане на канализация в населените места на територията на София там, където все още няма такава или е частично изградена, подмяна на съществуващата водопроводна мрежа, която е изключително амортизирана, и корекция на речните корита, където близо до тях минават колекторите на бъдещата канализация. Така че около 2 млрд. лева са необходими за изграждане на канализация до 2025 г. и подмяна на водопровод", обясни заместник-кметът на Столична община по направление "Инвестиции и строителство" Ирина Савина.

Така че се надяваме на базата на средствата, които разполагаме, да можем целесъобразно да инвестираме следващите години в доизграждане на ВиК мрежата. Кои конкретно ще са районите, където ще се инвестира, не е тема на стратегията. Този въпрос ще бъде взет под внимание, когато бъде изготвено регионалното прединвестиционно проучване, обясни Савина.