"Стандарт" потърси Центъра за градска мобилност за напрежението, което бе предизвикано днес на ул. "Хан Омуртаг" заради скобите, които бяха поставени на над дузина автомобили, след като ненадейно се появи знак за "Зелена зона". Ето и становището ЦГМ:

Уважаеми колеги,
По повод поставените от вас въпроси за работата на „зелена" зона на ул. „ Хан Омуртаг" и акцията по контрол в този район, ЦГМ ви информира, че:

1. Ул. „Хан Омуртаг" е част от зоната за платено паркиране по силата на решението на Столичния общински съвет. В този смисъл, и съгласно разпоредбите, тя не се дели на части, според териториалната й принадлежност към район.

2. На улицата важат правилата за „зелена" зона и използвания до момента, като самоорганизирал се паркинг, терен също е част от тази зона по силата на факта, че е територия - публична общинска собственост.

3. За обозначение на зона за платено паркиране – „синя" или „зелена" – се изисква да бъдат поставени знаци на входовете на зоните за почасово платено паркиране/ всеки шофьор преди да паркира в зоната е влязъл през някой от нейните входове и се е информирал и следва да изпълнява задължителните им предписания съгласно Закона за движение по пътищата./. Всички останали информационни табели, включително и поставените тази сутрин на ул. „ Хан Омуртаг" и други улици в нововъведените зони, както и хоризонталната маркировка, са за допълнителна помощ и ориентир на водачите.

4. ЦГМ даде повече от седмица възможност на гражданите да се ориентират в присъединените части на зоната, включително и чрез информационна кампания, в която и уважавания от нас в. „Стандарт" участва. Екипите на Центъра обаче имат задължението да осъществяват контрол.

Сигурни сме, че споделяте нашето разбиране, че определените правилата трябва да се спазват от всички граждани и институции, а не да се търсят изключения.