Министърът на младежта и спорта Красен Кралев даде яснота около конкурса за отдаването под наем на стадион "Българска армия" и спортно-тернировъчна база "Панчарево".

Ето какво обясни спортният министър в своя Фейсбук профил:

"Отново зачестиха въпросите кога ще бъде обявен конкурсът за наем на ст. "Българска армия" и спортно-тренировъчна база в Панчарево. В момента изчакваме да приключи административната процедура по учредяването на новото дружество "Сердика спортни имоти" ЕАД.

Част от имотите, които трябва да бъдат апортирани в дружеството са публична държавна собственост и въз основа на решението на Министерски съвет от 20 септември те придобиват статут на имоти частна държавна собственост. Областният управител на област София трябва да отрази промените в актовете за държавна собственост.

Всички необходими документи са предоставени от ММС на Областна управа област София с вх. № 03/112-001 от 25.09.2017 г. Всеки момент очакваме издаването на актовете за промяна на статута на имотите и вписването им в Имотен регистър.

Веднага след това ММС ще подаде документите на новото дружество за вписване в Агенцията по вписванията. Този процес е кратък и след приключването му ще бъде обявен публично и конкурсът за отдаване под наем на ст. Българска армия и спортно-тернировъчна база Панчарево, като тръжната документация е готова и одобрена от мен", обобщи Кралев.