Имане на 4 века изплува от пресечната точка между две реки в китайската провинция Съчуан. Археолози се натъкнаха и успяха да извадят кораб пълен със златни и други ценни предмети. 

Общо 10 000 неща включва находката. Сред тях са монети, саби, сръбърни и бронзови изеделия.