През следващите 40 години трудоспособното население в Европа ще намалява драстично. Това предупреди в доклад Европейската комисия, обяви БНР. Според статистиката в бъдеще ще има по-малко хора, които да плащат социално-осигурителни вноски, отколкото е броят на пенсионерите. За да се запази стабилността на пенсионните системи, комисарят по социалните въпроси Мариан Тейсен призова всички 28 държави, които са членки на ЕС, да вдигнат пенсионната възраст.

В момента средно четирима души работят, за да издържат един пенсионер. През 2060 г. този брой ще падне наполовина - за всеки пенсионер ще работят едва двама души. Това означава, че трябва да ангажираме повече хора на пазара на труда. Трябва да дадем възможност на гражданите, които живеят по-дълго и са в добро здраве, да работят по-дълго. В противен случай ще имаме проблеми с финансирането на пенсионните системи и други пера на социалното осигуряване", твърди Тейсен.

 ЕК препоръчва също на правителствена национални мерки за насърчаване на раждаемостта и прием на мигранти.